CANUIT

iglo
inuktitut

BIRD


Bird

Audlaluk Kupirkrualuk5 x 11 x 11 cm,
Steatite
signed:disc number
Salluit,Canada,
197?

175,- Euro

Audlaluk Kupirkrualuk
* 1926,
before 2011
Alias:Aoudlalook; Audlalapik; Kupirkualuk

Order this sculpture
back